Pravne i organizacijske pripreme, snimka stanja, neusklađenosti i otklanjanje

Ključna pretpostavka razvoja suvremene digitalne ekonomije temelji se na ubrzanom razvoju informacijskih i komunikacijskih tehnologija, istodobno stvarajući nove izazove i ugroze privatnosti i zaštite osobnih podataka. Obrada podataka, osobito obrada osobnih podataka, novi IT alati i digitalno tržište, razvilo je potrebu za povećanjem zaštite privatnosti novih digitalnih proizvoda i usluga. Nova Opća Uredba o zaštiti podataka unosi velike promjene u načinima upravljanja osobnim podacima i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu osobnim podacima građana Europske unije. Također, GDPR sa sobom nosi značajne promjene u samoj definiciji osobnih podataka te donosi i zakonsku obvezu usklađivanja s Uredbom koje se provodi kroz pravne i organizacjiske pripreme s početnom snimkom stanja te planiranjem cjelokupnog procesa, usklađivanja kao i procjenu učinka s ciljem procjene rizika i prevencije povrede privatnosti građana. Ustanove i tvrtke dužne su usklađivanje završiti do 25. svibnja 2018., kada se GDPR počinje primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji.