GDPR i obveza usklađivanja, obrada osobnih podataka, voditelj obrade

U izlaganju će biti pojašnjeno koja je svrha donošenja Opće Uredbe o zaštiti podataka, predmet Uredbe, područje primjene, biti će objašnjeni najvažniji pojmovi, načela, pravne osnove obrade, prava ispitanika s kratkim osvrtom na obveze voditelja obrade i nadzor nad primjenom Opće Uredbe o zaštiti podataka.