Trebamo li osobu za zaštitu osobnih podataka (DPO)? Odgovornost i obveze izvršitelja obrade

Izlaganje će se usredotočiti na ključne novosti Uredbe u pogledu imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka, uvjeta za njihovo imenovanje i rad, zadataka službenika te njihove zaštite, te na ključne novosti u pogledu izvršitelja obrade (obveze i odgovornost prema Uredbi, uvjeti povjeravanja poslova obrade, angažman drugog izvršitelja obrade - podizvođača).