Tko ima pristup podacima, kako ih štitimo i brišemo (Registar ovlasti)

Povjerljivost, integritet i dostupnost podataka predstavljaju bitne elemente o kojima je neophodno voditi brigu u provedbi poslovnih procesa. Kako su osobni podaci samo skup podataka iz populacije podataka koji se obrađuju tijekom provedbe aktivnosti u poslovnim procesima, jasno je da zbog novih zahtjeva u smislu osiguranja zaštite osobnih podataka usklađivanje ima utjecaja na sve segmente poslovanja, a posebno na onaj dio koji se odnosi na prava pristupa i metode rukovanja osobnim podacima. Ovo predavanje dat će pregled potrebnih aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se uspostavila adekvatna sigurnost i zaštita osobnih podataka u smislu zadovoljenja zahtjeva Opće uredbe o zaštiti podataka temeljeno na zahtjevima tehničke i integralne zaštite kao i sigurnosti obrade.