Da li smo osigurali pravo na pristup, na zaborav, prenosivost?

Općom uredbom uvodi se jedinstveni skup pravila s visokom razinom zaštite osobnih podataka u cijelom EU-u. Njome se jača povjerenje potrošača u internetske usluge i osigurava jedinstvena primjena pravila u svim državama članicama preko snažnijih nacionalnih tijela za zaštitu podataka. Općom uredbom potiče se stvaranje povjerenja potrebnog za obradu podataka i ona čini temelj slobodnog protoka osobnih podataka u EU-u. Poveznica između slobodnog protoka podataka i novih pitanja pristupa podacima i njihova prijenosa jest činjenica da će poduzeća i subjekti u podatkovnom gospodarstvu obrađivati i osobne i neosobne podatke i da će tokovi i skupovi podataka redovito sadržavati obje vrste podataka. U svim mjerama politike moraju se uzeti u obzir ta gospodarska stvarnost i pravni okvir za zaštitu osobnih podataka uz istodobno poštovanje temeljnih prava pojedinaca. Za sudionike na podatkovnom tržištu raznolikost podataka koje generiraju strojevi ili procesi predstavljaju mnoštvo prilika za inovacije i primjenu uvida stečenih na temelju tih podataka. Na primjer, podaci prikupljeni senzorima koji se upotrebljavaju na modernim poljoprivrednim gospodarstvima mogli bi se upotrijebiti za stvaranje aplikacije za optimizaciju žetve ili bi se podaci koje generiraju senzori u semaforima mogli upotrijebiti za stvaranje aplikacije za upravljanje prometom ili optimizaciju puta. Za osiguranje EU okvira za slobodan protok podataka vezanih uz podatkovno gospodarstvo, bilo je nužno definirati moderna i usklađena pravila za zaštitu osobnih podataka. Kako bi se zaštitila privatnost pojedinca koji ne želi biti predmetom obrade, ili želi ograničiti masovnu obradu svojih neanonimiziranih podataka, Uredba vraća to pravo odabira pojedincu - koji postaje vlasnik svojih osobnih podataka. To uključuje pravo pojedinca na dobivanje informacije gdje se i kako njegovi podaci obrađuju, te pravo na potpuni pristup tim podacima. Uključuje također i pravo na brisanje ("pravo na zaborav”) osobnih podataka kada više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili kada su nezakonito prikupljeni i obrađivani. Dodatno se definira i pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci prethodno dani.