Praktične tehničke mjere zaštite osobnih podataka

U izlaganju će biti pojašnjene kontrole koje su prepoznate od sigurnosnih stručnjaka kao izuzetno učinkovite u unaprjeđenju informacijske sigurnosti. Fokus će biti stavljen na kontrolne okvire: CIS Top 20 i Australian Essential Eight. Navedene kontrole će biti prikazane u kontekstu zaštite osobnih podataka.