360“ Sveobuhvatno centralizirano GDPR rješenje: Infinity GDPR Manager platforma

U izlaganju će biti pojašnjeno koja je svrha donošenja Opće Uredbe o zaštiti podataka, predmet Uredbe, područje primjene, biti će objašnjeni najvažniji pojmovi, načela, pravne osnove obrade, prava ispitanika s kratkim osvrtom na obveze voditelja obrade i nadzor nad primjenom Opće Uredbe o zaštiti podataka.Tijekom predavanja dati će se uvid u bitne komponente Infinity GDPR Manager platforme, koja spada u nužne procesne alate za kvalitetno provođenje GDPR uredbe. Infinity GDPR Manager platforma predstavlja sveobuhvatno tehnološko IT rješenje koje pomaže pri usklađenju s GDPR uredbom i značajno olakšava upravljanje osobnim podacima i njihovom zaštitom.
Tijekom predavanja osim pregleda arhitekture rješenja, prikazati će se i demonstracija sučelje sustava u živo s fokusom na: radnu ploču (dashboard), upravljanje privolama, upravljanje zahtjevima (pravima ispitanika), upravljanje procesima obrade, upravljanje registrom povreda, upravljanje procjenama učinka na zaštitu osobnih podataka (DPIA), uz druge korisne alate i funkcionalnosti Infinity ECM platforme.
U sklopu Infinity GDPR Manager platforme pokrivena su sva važna područja GDPR uredbe kao što su upravljanje:
- ispitanicima, procesima obrade podataka, svrhama, privolama, pravima ispitanika i njihovim zahtjevima, registrom povreda, procjenama učinka na zaštitu osobnih podataka (DPIA);
- katalozima podataka (kategorije ispitanika, kategorije podataka, tipovi podataka), evidencija pristupa (audit), upravljanje dokumentima (uz vezu na DMS), upravljanje revizijama;
- politike tvrtke i pravila, unosni obrasci, upravljanje zadacima, dijeljenje podataka, spremišta podataka i integracija s drugim internim sustavima, poslovni izvještaji, radna ploča (dasbord), itd.
Sve navedeno biti će predočeno i putem poslovne arhitekture Infinity GDPR platforme a važnije funkcionalnosti biti će demonstrirane u živo.