GDPR i eTrgovina

Opća uredba o zaštiti podataka donosi nove izazove svima, a u području trgovine posebno onima koji se bave elektroničkom trgovinom. Naime, u tom modelu trgovine neophodno je prikupljanje bitno šireg opsega osobnih podataka nego u klasičnoj trgovini, kako radi same prirode e-trgovine (daljinsko ugovaranje, dostava), tako i radi ciljanih reklama prema određenim korisnicima. No, novi uvjeti su i novi izazov - te se uz primjerenu pažnju mogu ispuniti. U prezentaciji će biti prikazani najvažnije poveznice e-trgovine i nove Opće uredbe o zaštiti podataka te kako se prilagoditi novom pravnom okviru.